Tìm kiếm phòng
About us

EDOYA HOTEL VUNG TAU

[VT] Junior Suite

$25/Đêm
[VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite
[VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite [VT] Junior Suite
Phòng Junior cửa sổ hướng đường

Giá phòng: $25 

 

Loại giường: Giường queen ( 1m6x2m )

 

Sức chứa: 2  

 

Hotel Rules

Chính sách hủy phòng